‘Giá xây dựng cơ bản mỗi m2 tăng 150%’
https://cafef.vn/gia-xay-dung-co-ban-moi-m2-tang-150-20220511082011735.chn