Cty BDS Nha Viet Holding

Chia sẻ cơ hội , khơi tạo giá trị sống

Địa chỉ : 86 Đường 11 – KDC City Land Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Các giờ : Mở cửa hàng ngày 24/24

Điện thoại( Cường) 0909.526.629