Ông Nguyễn Nhuần

Ông Nguyễn Nhuần giám đốc Maketing Nhà Việt Holding

Ông Nguyễn Nhuần – CMO là người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động marketing của công ty; xây dựng và phát triển chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.