Nha Viet Holding là đơn vị môi giới trong lĩnh vực Bất động sản luôn nắm bắt thông tin sớm nhất nhằm chia sẻ tầm nhìn về các khu dân cư mới, khu đô thị mới, Chung cư hiện đại và các sản phẩm mang tính phát triển toàn diện có không gian sống chuẩn mực, môi trường sống hoàn hảo, cộng đồng dân cư văn minh, tiện ích đầy đủ mang lại chất lượng cuộc sống ngày càng cao cho cư dân. Chúng tôi luôn mong muốn góp phần chia sẻ sự phát trển kinh tế, xã hội và đời sống cư dân khách hàng ngày càng cải tiến.